Vojenský a špitálsky Rád sv. Lazara Jeruzalémskeho

ČESKÉ VEĽKOPRIORSTVO, komenda Slovensko, est. 1937
Prior spiritualis Franciscus episcopus Lobkowicz, O.Praem.

ORDO MILITARIS ET HOSPITALARIS SANCTI LAZARI HIEROSOLYMITANI
Sub Alto Patrocinio Domus Regiæ Franciæ
Eminnentissimus Dominice Cardinalis Duka O.P., Capellanus Generalis
Magnus L Magister citra et ultra maria
Præceptor Boignaci, Joannes comitis Dobrzenský z Dobrzenicz

Úvod

Vojenský a špitálsky rád svätého Lazára Jeruzalemského je medzinárodný katolícky rytiersky rád, ktorého história siaha až do doby križiackych výprav. Je dynastickým rádom pod ochranou Francúzskeho kráľovského domu, a je uznaný Légion d’Honneur, Čestnou légiou, ktorá je vládou Francúzskej republiky poverená evidenciou a správou čestných titulov a hodností. Táto svetská ochrana zaručuje rádu historickú kontinuitu a legitimitu. Na medzinárodnej úrovni je Rád registrovaný v Luxembursku. Hlavným duchovným predstaviteľom celého rádu je pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, OP, ktorý zastáva funkciu generálneho kaplána rádu. 50. Veľmajstrom rádu bol v roku 2009 zvolený gróf Ján Dobrzenský z Dobrzenicz.

 

Hlavným poslaním rádu sv. Lazára je ochrana katolíckej viery, podpora jednoty kresťanov a pomoc všetkým, ktorí si sami pomôcť nedokážu – teda najmä chorým, väzneným, prenasledovaným a zajatcom. Pri plnení svojich charitatívnych úloh môže spolupracovať s kresťanmi iných vyznaní a so všetkými ľuďmi dobrej vôle. Členovia sa zaväzujú, že nie sú spojení so slobodomurárskymi aktivitami namierenými proti viere a katolíckej cirkvi.

 

České veľkopriorstvo (ČVP) bolo založené v roku 1937 kniežaťom Karlom Schwarzenbergom. Je zriadené Českou biskupskou konferenciou ako súkromné ​​združenie kresťanov v zmysle kánonického práva a užíva aj civilný status medzinárodnej mimovládnej organizácie. Je konzultantom Organizácie spojených národov (výbor ECOSOC) a oficiálnym partnerom Armády ČR v oblasti humanitárnej činnosti. Duchovným priorom ČVP je ostravsko – opavský biskup František Lobkowicz, O.Praem. Jednou z podmienok vstupu do Rádu je predloženie lustračného osvedčenia. ČVP dočasne zodpovedá za rozvoj rádového diela v komendách na Slovensku, Poľsku a Rakúsku.

 Rad svateho Lazara Jeruzalemskeho Dominik Duka

JKV Princ Charles – Philippe Orleánsky, Vojvoda z Anjou a Generálny kaplán rádu JE Mons. kardinál Dominik Duka OP s Veľmajstrom rádu grófom Jánom Dobrzenským z Dobrzenic

Ako súčasť Rádu vnímame jeho boj s utrpením, chudobou, hladom, odopieraním sociálnej integrácie a chorobami, ktorý je založený na nasledovných princípoch:

  • Zdravie je stav fyzickej, mentálnej, spoločenskej a duchovnej pohody, teda nie len neprítomnosť choroby, alebo slabosti.
  • Zdravie je základným právom každej ľudskej bytosti, bez rozdielu rasy, náboženstva, politickej orientácie, alebo ekonomického či spoločenského postavenia.
  • Zdravie všetkých národov je základným predpokladom mieru a bezpečnosti a závisí úplne na spolupráci medzi jednotlivcami a štátmi.
  • Úspech ktoréhokoľvek štátu, národa alebo skupiny v boji o zdravie, spoločenské zaradenie a duševnú integritu je prospešný celému ľudstvu.
  • Boj za zdravie detí je elementárny a vyžaduje schopnosť žiť v harmonickom prostredí.
  • Zlepšenie zdravia kohokoľvek závisí na jeho možnostiach byť informovaný o  medicínskych, psychologických a duchovných záležitostiach a na možnostiach tieto informácie prijímať.
  • Vojenský a špitálsky rád svätého Lazára Jeruzalemského je zaviazaný k vyvíjaniu dobročinných, humanitárnych a duchovných aktivít po celom svete. Každý jednotlivý člen je zaviazaný pomôcť svojmu susedovi, všetkým potrebným, chorým a vydedencom spoločnosti.
  • Rád musí prinášať nádej všetkým, ktorí zotrvávajú v biede, umierajúcim od hladu, zabudnutým a ničeným chorobami, ako aj všetkým nevinným obetiam ľudského barbarstva.

 

SUROL OSLJ

 

Rád sv. Lazára Jeruzalemského na medzinárodnej úrovni podporuje projekt SUROL na Srí Lanke, ktorý je zameraný na pomoc postihnutým malomocenstvom (leprou). Nadväzuje tým na svoje pôvodné historické poslanie, ktoré mal už počas križiackych výprav. Rád dodnes vložil do tohoto charitatívneho projektu viac ako 30.000 € (V roku 2013 prispelo ČVP s podporou Poľskej komendy sumou 1.600 €). Slovenská komenda každoročne prispieva SUROL-u pri príležitosti Svetového dňa lepry 31. januára.